Konkurs Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Informacje o Konkursie

Konkurs Chemiczny organizowany jest przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszaskiej. Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

Konkurs jest dwuetapowy. Zadania pierwszego etapu publikowane są w Internecie. Uczniowe przesyłają na podany adres samodzielnie
rozwiązane zadania. Wyniki pierwszego etapu, ogłoszone na stronie Internetowej Konkursu, są podstawą zakwalifikowania do drugiego etapu. Drugi etap odbywa się na Wydziale Chemicznym PW.

Laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, upominki oraz nagrody pieniężne.

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rektora PW laureaci, którzy zechcą podjąć studia na Wydziale Chemicznym PW, są przyjmowani na studia
I stopnia (inżynierskie) ­– kierunek Technologia Chemiczna
bez egzaminu z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Dodatkowo laureaci oraz wyróżnieni
finaliści Konkursu, którzy zechcą podjąć studia na Politechnice Warszawskiej, 
otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu Chemia w procedurze
kwalifikacyjnej na studia I stopnia (inżynierskie) ­na wydziałach, gdzie Chemia jest przedmiotem do wyboru.

Wyniki obu etapów publikowane są na internetowej stronie Konkursu.

Wydział Chemiczny organizuje wykłady przygotowujące do udziału w Konkursie.

Regulamin Konkursu Chemicznego