Konkurs Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Informacje o Konkursie

Konkurs Chemiczny organizowany jest przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszaskiej. Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

Konkurs jest dwuetapowy. Zadania pierwszego etapu rozsyłane są do szkół i publikowane w Internecie. Uczniowe przesyłają na podany adres samodzielnie
rozwiązane zadania. Wyniki pierwszego etapu są podstawą zakwalifikowania do drugiego etapu. Drugi etap odbywa się na Wydziale Chemicznym PW.

Laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, upominki oraz nagrody pieniężne.

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rektora PW laureaci, którzy zechcą podjąć studia na Wydziale Chemicznym PW, są przyjmowani na studia
I stopnia (inżynierskie) ­– kierunek Technologia Chemiczna
bez egzaminu z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Dodatkowo laureaci oraz wyróżnieni
finaliści Konkursu, którzy zechcą podjąć studia na Politechnice Warszawskiej, 
otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu Chemia w procedurze
kwalifikacyjnej na studia I stopnia (inżynierskie) ­na wydziałach, gdzie Chemia jest przedmiotem do wyboru.

Wyniki obu etapów publikowane są na internetowej stronie Konkursu, zawiadomienia o wynikach poszczególnych uczniów są rozsyłane do szkół.

Wydział Chemiczny organizuje wykłady przygotowujące do udziału w Konkursie.

Regulamin Konkursu Chemicznego